Press "Enter" to skip to content

dom wzorcowy

 

exhibition documentation

Dom wzorcowy nr 31 projektu Hansa Scharouna – Budynek wzniesiony w 1929 roku jako część wzorcowego osiedla wystawy mieszkaniowej WuWA. Niegdyś był to dom hotelowy dla bezdzietnych małżeństw i osób samotnych, teraz hotel Państwowej Inspekcji Pracy.
Miejsce wystawy bezpośrednio nawiązuje do zagadnień podejmowanych w pracach, co daje im miano swego rodzaju kreacji site specific. Oscyluje wokół tematu architektury modernistycznej jako zapomnianej, niedocenianej, źle kojarzonej. Rezygnacja z działania i obojętność często prowadzą do degradacji otoczenia i destrukcji jego wartościowych elementów. Prace powstałe specjalnie na wystawę nie są dokumentacją, są jedynie impulsem do historii, jakie mogłyby przytrafić się w murach oraz ich estetycznym remanentem. „Kluczowym mentalnym zadaniem budowli jest schronienie i integracja. Budynki są projekcjami naszych ludzkich miar i naszego poczucia porządku rzutowanymi na pozbawioną miary i znaczenia naturalną przestrzeń. Architektura nie sprawia, że zamieszkujemy wyłącznie światy wytworów i zmyśleń, ale służy artykulacji naszego doświadczenia bycia w świecie oraz wzmacnia naszego poczucie realności i podmiotowości”*.

* „Oczy skóry, architektura i zmysły”, Juhani Pallasmaa, Instytut architektury, Kraków 2012