Press "Enter" to skip to content

pranie brudów. welcome

collaboration with Kinga Krzymowska

Praca została zrealizowana w ramach projektu Kamili Wolszczak GG SUW

Projekt z zaangażowaniem mieszkańców kamienicy przy ulicy Górnickiego 4 oraz jej najbliższej okolicy. Artystki nagrały rozmowy z lokatorami, zawierające ich narzekania, zwierzenia i nadzieje. Zebrały także niepotrzebne tekstylia – tkaniny, ubrania, zasłony, obrusy. Z materiałów artystki wykonały wycieraczki, na których umieściły cytaty z wywiadów z mieszkańcami. Zostały one rozmieszczone na klatce schodowej. Do myśli Pani Dulskiej „brudy trzeba prać we własnym domu”, artystki dodają – „porządek należy zacząć od własnego podwórka”.