Press "Enter" to skip to content

teren prywatny, 2019

Mamy do czynienia z wystawą niewątpliwie zaangażowaną społecznie – opowiada kurator Paweł Jarodzki. Choć ekspozycja absolwentki i obecnie doktorantki wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych nosi tytuł „Teren prywatny”, to nie opisuje wewnętrznego świata Karoliny Balcer, lecz odnosi się do narzędzi budowania życia społecznego. Aktywność artystyczna artystki, co najmniej od dyplomu, porusza problem relacji między tym, co w przestrzeni jest prywatne a co wspólne. Autorka swoją działalnością w słynnych już inicjatywach WYKWIT i Wykwitex opowiadała się po jasnej stronie mocy. – przybliża kurator. Opowiada się za współpracą, wolnością i demokracją, za światem normalnym, bez ograniczeń i utopijnie doskonałym.

Według Karoliny Balcer dotychczasowy konflikt między naturą a kulturą, zostaje zastąpiony zderzeniem w przestrzeni publicznej, tego co prywatne, z tym co wspólne. Te, często niewidzialne i nieostre, granice, są właśnie najbardziej interesujące dla artystki, która wykorzystując instalacje przestrzenne i obrazy, które balansują na granicy obiektów, a także zdjęcia i filmy wideo, porusza zagadnienia związane z przejmowaniem przestrzeni i budowaniem podziałów. Jednocześnie podkreśla jednak moc wspólnego działania: Jedną z najważniejszych kompetencji społecznych, która warunkuje jakość relacji z innymi ludźmi, jest zdolność do tworzenia więzi i współpracy. Aby w jakimkolwiek miejscu i czasie coś mogło powstać, potrzebni są ludzie, którym przyświecają podobne cele, zbliżony system wartości. Narzędziem grupy, której przyświeca dobro społeczne jest właśnie współpraca. O ile nie jest to zjawisko innowacyjne, to współcześnie, można je uznać za unikatowe.

kurator: Paweł Jarodzki

współpraca: Joanna Stembarska, Monika Muszyńska, Natalia Barczyńska

fot. Alicja Kielan

identyfikacja wizualna: Marina Lewandowska

 

zestaw meblowy Polska

Spongewall

Barierka & Teren Prywatny 001

Teren Prywatny 001

Teren Prywatny 001

Teren Prywatny 001

Przenośny kąt, & Spongewall 2,  Barierka

Prznośny kąt

Jakoś nam się układa

Mamy różne plany

Uwaga! & Teren Prywatny 002

Uwaga!

SpongeWall 02

Teren Prywatny 002

 

Monitoring, Okulary szpiegowskie

Od lat 90. XX wieku monitoring rozwija się dynamicznie w wielu krajach. Obserwacji kamer poddane są obecnie liczne i zróżnicowane fragmenty przestrzeni publicznej
i prywatnej: nie tylko skwery, ulice, dworce, ale także sklepy, restauracje i bary, szkoły,
a nawet toalety publiczne i prywatne posesje. Monitoring może służyć do zapobiegania przestępczości, ochrony mienia, ale i do celów komercyjnych. Jednak w publicznej debacie o monitoringu celowość jego wykorzystania sprowadzana jest do jednego argumentu: bezpieczeństwa. Żadne z pozostałych zastosowań nie przemawia do ludzkiej świadomości tak mocno, jak konieczność chronienia się przed zachowaniami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia
i życia ludzi Na ile kamera problemy te rozwiązuje i czy jej obecność nie kreuje nowych wyzwań w kontaktach między ludźmi?
Moją odpowiedzią na to zagadnienie jest projekt, który realizuję od 3 lat przy użyciu okularów szpiegowskich. W ten sposób jestem w stanie zarejestrować zjawisko tu i teraz i uchwycić portretowane osoby w sposób naturalny i niewinny. Moim celem nie jest inwigilacja, postawienie siebie w silniejszej pozycji, czy ośmieszenie kogoś publicznie, tylko rejestracja naturalnego stanu rzeczy. Okulary noszę w środkach komunikacji miejskiej oraz strefach publicznych, czyli w miejscach, gdzie jest zainstalowany monitoring wizyjny. Wówczas to mamy okazję usiąść naprzeciwko nieznajomej osoby i zwrócić na nią uwagę. Uchwycone osoby są przypadkowe, moim jedynym wyborem było miejsce siedzące oraz wyróżnienie klatki filmu w momencie kontaktu wzrokowego z obiektywem znajdującym się w okularach. Moment ten jest atrakcyjny, gdyż wyłapanie go jest możliwe tylko w późniejszym czasie, po obejrzeniu nagromadzonego materiału filmowego.
Następnym elementem było poddanie zdjęć obróbce przez jedną z aplikacji do manipulacji wizerunkiem. Wykorzystując najnowszą technologię możemy jednym kliknięciem np. zmusić kogoś do udzielania zgody na przetwarzanie wizerunku.

IMG_3988 IMG_3998 IMG_4002