Press "Enter" to skip to content

teren prywatny

Projekt Teren prywatny podejmujący temat rewolucji agrarnej w Europie Środkowej i Wschodniej przełomu XIX i XX wieku. Rolnictwo tradycyjne przemieniło się w nowoczesne, a bogaci właściciele ziemscy odbierali chłopom pola i grunty, by następnie zagrodzić je i zamienić w pastwiska dla owiec. Proces miał ogromny wpływ na późniejszy rozwój miast i ich industrializację.
Współcześnie proces grodzenia nabrał jednak zupełnie innego znaczenia. Obecnie grodzimy osiedla, budynki, a nawet śmietniki w rozpaczliwej próbie kontroli przestrzeni publicznej. W efekcie taki proces prowadzi często do wyparcia życia społecznego w drodze skrajnej segregacji – podziału na lepszych i gorszych. Teren prywatny to praca polemiczna, oddziałująca na wielu poziomach, nawiązująca do problemu grodzenia i kontrolowania przestrzeni publicznej.